Benvolgut/uda company/a:

L'FMC i el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) van organitzar una Jornada el 8 d'octubre a l'Auditori, amb el títol “Els serveis públics locals. Pautes per a l’elaboració dels estudis de costos”. L’acte va comptar amb la col·laboració dels col·legis d’Economistes de Catalunya i de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

L’organització de l’acte s’inclou en el Pla d’Actuacions endegat per la Federació de Municipis de Catalunya, basat en nous criteris de bona governança, millora de la gestió interna, transparència i modernització de la informació i el suport als municipis
Les diferents ponències i taules rodones van aportar claror a les incerteses a que s’enfronten els Ajuntaments pel càlcul del cost intern dels seus serveis públics i que vénen determinades per l’entrada en vigor de l'LRSAL.

En aquest sentit, el president de l’FMC, Xavier Amor, després de mostrar la seva satisfacció per l’èxit de convocatòria de la Jornada, que va aplegar més de 550 assistents, que representaven 420 ajuntaments, va manifestar que “la Llei és un atac contra els ciutadans i per això més de 2.500 municipis hem presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional, ja que representa la pèrdua de serveis de qualitat pels ciutadans. És una llei amb una visió estrictament  economicista que no respon a les necessitats de les nostres ciutats i pobles i que no resol els problemes de finançament dels ajuntaments, que són les entitats més properes a la ciutadania”.

El president de l’FMC va insistir que “cal aprofundir en el municipalisme, que garanteix la igualtat social i el govern des de la proximitat amb les ciutats, els pobles i les persones. Si no continuem treballant des del municipalisme -va assenyalar-, ens juguem la convivència i el desenvolupament harmoniós de la societat”.

“Amb aquesta jornada, -va finalitzar el president- volem projectar una nova etapa de la nostra entitat que porta més de 30 anys prestant serveis útils als ajuntaments i als municipis.

Al seu torn, Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell de CSITAL de Catalunya, va assegurar que l’entitat que presideix està “al costat de l'FMC en la seva nova etapa”. Segons Sáiz, “cal eficiència en l’aplicació de la Llei, més enllà de les obligacions que planteja el Ministeri tant a polítics com a tècnics”.

Sáiz va afegir que "necessitem un canvi de xip en els ajuntaments, que requereix d’un lideratge polític fort i d’una gran implicació de l’organització per tal de passar de la cultura administrativa de la despesa, a la del cost, on els criteris d'eficàcia, eficiència i qualitat, siguin l’objectiu final".

Per a la presidenta del Consell de CSITAL, "la comptabilitat analítica serà un dels instruments que ens ajudarà a millorar aquesta eficàcia, a partir de la confecció dels pressupostos per programes i de la definició d’indicadors de qualitat. Només així podrem seguir prestant els serveis públics de qualitat, austers, amb dimensió equilibrada, basats en la racionalitat social i complint els principis de sostenibilitat. D'aquesta manera, convertirem en una oportunitat de millora la disminució de recursos provocada per la crisi, la manca de reforma de finançament local i la disminució competencial que representa aquesta Llei. I també podrem complir amb els requeriments de transparència que demanen la societat i els ciutadans.

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, va remarcar el compromís que totes les institucions han de mantenir amb la transparència, i ha destacar que “complir amb els requeriments de la Llei representa canvis amb impacte en la vida quotidiana dels ciutadans. És important que aquests canvis siguin pràctics i de fàcil aplicació”.

A l’acte d’inauguració també va intervenir Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, que va posar de manifest la importància de la col·laboració entre l'FMC i els tres col·legis professionals catalans, per tal de millorar les bones pràctiques i la governança dels ens locals. “És necessària una bona formació tècnica i avui tenim una bona oportunitat per donar un pas endavant en aquest sentit”.

Documentacio Jornada 8-10-14.pdf

Galeria d'imatges de la jornada

La Junta CSITAL CATALUNYA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació