Participació del CSITAL Barcelona a la jornada sobre “La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres"

La Presidenta del CSITAL Barcelona senyora Aurora Corral ha participat en la inauguració de la jornada celebrada a la Sala d'Actes de l'Institut Francès, el dia d’avui, amb el títol “La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres” i organitzada per la Federació  de Municipis de  Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors, Arq

Trobada comarcals dels companys/anyes de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf

El dijous 18 d’octubre es va fer una nova trobada de col·legiats i col·legiades de les comarques de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Després d’una reunió en el saló de plens de l’Ajuntament, en la que es va parlar de diferents temes d’interès de la professió i dels ens locals d’aquest àmbit territorial, es va fer un dinar de germanor al restaurant Cal Diari.

Obert el termini de presentació d'informació trimestral

Segons informa l'Oficina Virtual d'Entitats Locals, ja és posible transmetre l'informació trimestral de l'execució presupostària per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, on es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Federació de Municipis de Catalunya ha implantat al seu web una bústia específica per a la tramesa de mocions acordades pels ens locals

Aquest nou sistema de tramesa facilita la comunicació d’aquests acords a la nostra entitat i permetrà, com a valor afegit, que es puguin consultar aquests acords a partir d’aquesta data, a la vegada que intentem fer-ho més fàcil, més ràpid i amb menys cost.

Podeu consultar les mocions que s'han registrat al cercador: http://www.fmc.cat/mocions_ens_locals_consulta.asp

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació