JORNADA D’ANÀLISI DE L’IMPACTE DE LA MODIFICACIÓ DE LES REGLES FISCALS EN L’AMBIT LOCAL

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 3 de DESEMBRE de 2020 una Jornada d’anàlisi de les modificacions normatives que afecten al canvi de mesures fiscals i l’endeutament a l’any 2021 ateses les novetats produïdes en el context econòmic i jurídic afectat.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació