El dia 14 de desembre de 2018 es va celebrar al Pavelló de Suècia situat al municipi  de Berga la sessió ordinària de l'assemblea del CSITAL Barcelona. 

Assemblea 2018 CSITAL Barcelona

Com en sessions anteriors, l'assistència de col·legiats i col·legiades va ser tot un èxit.

A la sessió ordinària es van aprovar per assentiment totes les propostes d'acord presentades per la nova junta de govern, i en concret: 

  • Es van aprovar els comptes anuals de l'exercici 2017, que verifiquen la continuïtat de la correcta gestió econòmica del CSITAL Catalunya, amb resultats positius.
  • Es va aprovar la memòria de gestió de l'any 2018 que recull l'activitat durant l'any 2018 de les dues juntes de govern que aquest any han exercit les seves funcions. 
  • Es va aprovar el pressupost per a l'exercici 2019, en el que s'introdueixen novetats en matèria de personal, prestació de serveis professionals i aportació al Consell de Col.legis SITAL de Catalunya, mantenint unes magnituds econòmiques molt similars a les de l'exercici 2018.
  • Es va aprovar l'equiparació d'import de quotes col·legials per a col·legiats i col·legiades exercents i no exercents, al tenir els mateixos drets i obligacions i la seva exempció per als col·legiats i col·legiades jubilats. 

En la mateixa sessió es van lliurar distincions a la senyora Concepción Cortés, qui es va jubilar com a vicesecretària de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i al senyor Daniel Tambo, quiero es va jubilar com a secretari d'El Prat de Llobregat. 

Tambe es va fer especial menció al senyor Martín Pagonabarraga, President honorífic del CSITAL Barcelona, que ens va deixar el dia 20 de novembre de 2018, agraïnt la seva dedicació durant tots aquests anys al CSITAL Barcelona, i especialment, a les noves promocions. 

Junta de Govern CSITAL Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació