La Presidenta del CSITAL Barcelona senyora Aurora Corral ha participat en la inauguració de la jornada celebrada a la Sala d'Actes de l'Institut Francès, el dia d’avui, amb el títol “La transformació digital i simplificació dels permisos d’obres” i organitzada per la Federació  de Municipis de  Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics  i Enginyers d'Edificació de Barcelona, el CSITAL Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

L'objecte de la jornada és donar a conèixer la idoneïtat tècnica com a sistema de simplificació administrativa en els processos d’intervenció municipal pels permisos d’obres i els seus avantatges per l’Ajuntament, pels professionals i pels ciutadans i va destinada als tècnics municipals, secretaris, assessors jurídics i gestors de serveis informàtics.

Durant la inauguració  de la jornada, la Presidenta del CSITAL Barcelona ha anunciat que es col·laborarà  amb els col·legis indicats per tal d'aprofundir en els aspectes legals i econòmics derivats de la utilització dels informes d’idoneïtat tècnica dels col·legis com a entitats col·laboradores de l’Administració pública. 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació