Assemblea 2018

El proper 14 de desembre de 2018 tindrà lloc a Berga (Pavelló de Suècia), a les 10.30h en primera convocatòria i a les 11.00h en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinaria de CSITAL Barcelona 2018.

L'assemblea tindrà el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de l'Assemblea celebrada el dia 15 de desembre de 2017.

2. Aprovació dels comptes de l'exercici 2017.

3. Aprovació de la memòria de gestió de l'any 2018.

4. Aprovació del pressupost de l'exercici 2019.

5. Determinació de les quotes col·legials.

6. Lliurament de distincions als col·legiats i col·legiades jubilats al 2018.

7. Torn obert de paraules.

 

Podeu consultar el resum de l'Assemblea aquí.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació