foto sala recaptació 2018

El passat 1, 2 i 3 d'octubre va tenir lloc el curs que organitza el CSITAL Barcelona amb col·laboració de T-Systems i el COACB sobre la Gestió, Recaptació i inspecció d'ingressos municipals en la seva edició 2018.

La nostra companya, Ángela Acin Ferrer, Interventora de categoria superior i coordinadora del curs,  va tractar l'impacte de la Llei de Contractes del Sector Públic en la regulació de les contraprestacions exigibles per la prestació de serveis de competència local.

En aquesta edició es va analitzar la incidència de l'IVA en les taxes, tarifes i preus públics a través de ponència desenvolupada al respecte per Sònia Sanz Sánchez, Inspectora d'Hisenda i Subdirectora Adjunta d'Informació i Assistència tributària de l' AEAT.

L'accés a les plataformes estatals, com a mecanisme d'ajuda al compliment dels deures propis de l'Administració electrònica, les notificacions, o la conservació de documents en el núvol,  va ser desenvolupat per Juan Manuel Gómez Acín, expert en informàtica local.

El primer dia ens va donar encara temps a tractar la  problemàtica pròpia de la gestió compartida. Beneficis fiscals a càrrec de Javier Morales Montoya. Director de Gestió Tributària de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona; Ignacio Olondriz Riera, Cap Servei de Gestió Cadastral de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, va desenvolupar vies per millorar la col·laboració entre les Gerències del Cadastre i els ajuntaments, amb l'objectiu bàsic de millorar la recaptació de l'IBI.
 

El dia 2 d'octubre va centrar-se en la inspecció tributària local i gràcies a les aportacions i experiències d'Arturo José Delgado Mercé, Ex subdirector general de la Inspecció Tributària de l'Ajuntament de Madrid i Juan Ignacio Gomar Sánchez, Inspector Cap de Departament a l'Agència Tributària Madrid, els companys d'arreu del territori van resoldre molts dubtes del dia a dia dels seus ajuntament.

El dia 3 d'octubre el pes va recaure en tota la unitat directiva de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona (IMH). El seu nou gerent de la institució conjuntament amb Daniel Martinez Viñado, director de Relacions amb el Contribuent de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona; Elena Molina Bellés, directora d'Ingressos i Administració; Josep Medrano Molina, director de Política Fiscal de l'Ajuntament de Barcelona;
Paloma González Sanz, directora jurídica de l'IMH van exposar punts del màxim interès pràctic per aconseguir una òptima recaptació dels ingressos locals, en període voluntari i executiu. Entre d'altres, s'analitzaran: diferents canals d'atenció als contribuents; Convenis de col·laboració inter-administrativa; Mesures per millorar la recaptació de tributs, multes i altres ingressos no tributaris; Domiciliacions i fraccionaments; fets imposables que poden originar noves taxes.

I vam comptar amb la participació del Sotsdirector General de Tributs Locals que ens va resultar de gran interès la seva intervenció per conèixer l'estat i contingut de l'anunciada reforma de la Llei d'Hisendes Locals.

La darrera sessió del curs va ser a càrrer de la vocal del Consell Assessor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la polivalent Àngela Acín.

Més de 120 assistents van omplir la sala d'experiències d'arran del territori i ens van transmetre la satisfacció per assistir al curs organitzat i a les matèries i ponents escollides. Fins la propera!!

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació