logo oacEls dies 19 i 20 d’octubre l’Oficina Antifrau de Catalunya celebra  les jornades “Gestió de conflictes d’interès per a la prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea” en el marc del Programa Hercule III  implementat per la Comissió Europea  per promoure activitats en matèria de protecció dels interessos financers de la Unió Europea.

En les jornades  es pretén  sensibilitzar i millorar el coneixement de les autoritats de gestió de fons de la UE dels diferents Estats  per detectar i identificar situacions de risc de conflictes d’interès en la gestió d’aquests fons i oferir eines de prevenció  de  riscos de corrupció, per tal d’assegurar la imparcialitat dels gestors de fons europeus.

Al seminari hi assistiran membres o responsables de les autoritats de gestió de fons estructurals de la Unió Europea (UE) que hagin de posar en marxa les mesures proporcionades i eficaces tenint en compte els riscos detectats d’acord amb allò que prescriu l’art. 125.4 c) i 72 b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

 

Podeu obtenir més informació aquí.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació