Obert el termini de presentació d'informació trimestral

Segons informa l'Oficina Virtual d'Entitats Locals, ja és posible transmetre l'informació trimestral de l'execució presupostària per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, on es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Ampliacions de termini per l'aplicació de les línies fonamental del pressupost 2019

En l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals teniu publicat en data  17 de setembre de 2018 informacions que poden ser del vostre interès.

Ampliació del termini fins el dimecres dia 19 de setembre a les 24:00 de l'aplicació de les Línies Fonamentals del pressupost 2019.
Guia per la comunicació de la informació.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació