LOGO CSITAL

 

Podeu consultar AQUI la Directriu 4/2018, de 23 de març, de la Direcció General de Contractació pública, per la qual es fixen els criteris d'actuació transitoris sobre la contractació menor regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a la vista de les diferents interpretacions que, sobre l'article 118.3 de la Llei 9/2018, fan els informes núm. 41/2017 de la Junta de Consultiva de Contractació de l'Estat i núm. 3/2018  de la Junta Consultiva de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

Podeu consultar els informes referits a la pàgina web del CSITAL aquí. 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació