El CSITAL de Barcelona organitza el proper 2 de febrer de 2018 una nova edició de la Jornada d'Actualització de l'Administració Local, donat l'èxit de participació de les dos edicions anteriors.  

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2017 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Contractació.
  • Règim Local general.
  • Urbanisme.
  • Recursos Humans

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació : Es lliurarà una ponència escrita i en suport informàtic, que contemplarà endemés els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.

(carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic: informacio@proxymatest.es/csital o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

Quota inscripció: 90 euros col·legiats, 120 no col·legiats.

PagamentMitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP27 i nom de l'assistent)

Coordinador curs: Isidre Martí i Sardà. Secretari General de l’Ajuntament de Badalona.

PROGRAMA :

9’00 Inscripció i recollida de la documentació.

9’10 - Inauguració de la jornada

9’15–10’00. NOVETATS SOBRE EL RÈGIM ECONÒMIC FINANCER, COMPTABLE I DE CONTROL  INTERN.

Ponent: Sra. Maria Petra Sáiz, Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  Presidenta del CSITAL Barcelona.

10'00-10'45 NOVETATS EN CONTRACTACIÓ.

Ponent: Sr. Marcel.lí Pons i Duat. Secretari General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

10'45-11'15 Pausa café

11'15-12'00 NOVETATS EN RÈGIM LOCAL GENERAL.

Ponent: Sr. Joan Anton Font. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

12'00-12'45 NOVETATS EN URBANISME.

Ponent: Sr. Hèctor García Morago, Secretari d’Administració Local i Magistrat TSJC.

12'45-13'30 NOVETATS EN RECURSOS HUMANS.  

Ponent: Sr. Santiago Sáez Hernáiz . Professor de Dret Administratiu UB, especialitzat en Administració Local i empleats públics

13’45 Cloenda de la Jornada.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació