En el DOGC número 5.188 es va publicar la GAP/2478/2008, de 17 de juliol, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal amb habilitació de caràcter estatal que presta els seus serveis a Catalunya. Podeu descarregar aquesta resolució aquí.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau