Us informem que en data 18 de maig de 2006, la Direcció General de Cooperació Local, va resoldre la relació individual dels mèrits generals dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter Nacional. Les dades les podreu trobar al BOE del 8 de juny de 2006 o descarregar-ho directament des d'aquí (ocupa 17megues pot trigar una mica en descarregar).
A la vegada, informar-vos que la mateixa Direcció General de Cooperació Local, el 18 de maig va resoldre donar publicitat a les bases del Concurs Ordinari i Convocatòries Específiques per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter Nacional. Aquesta resolució es va publicar el 9 de juny de 2006 al BOE i també la podeu descarregar directament des d'aquí (ocupa 3 megues).

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau