En el BOEnúmero 242 de 9 d'octubre de 2007, s'ha publicat la resolució de 20 de setembre de 2007, de la Direcció General de Cooperació Local, on s'efectua la adjudicació ordinari de provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar el document sencer aquí en format pdf.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau