Tal i com us varem anunciar a l'assemblea efectuada el pasat 11 de desembre, es publica l'acord respecte del projecte de modificació dels Estatuts Col·legials per a la seva adaptació a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i de col·legis professionals. Podeu descarregar l'acord fent clic aquí. Igualment, podeu descarregar-vos el document aquí.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau