En el BOE número 285 de 28 de novembre de 2007 s'ha publicat la Resolució de 29 d'octubre de 2007, de la Dirección General de cooperación Local, on es publica la relació individualitzada de mérits generals dels funcionaris d'habilitació nacional. Podeu consultar l'annex amb la puntuació aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau