Al BOE 127 de 28 de maig de 2007, s'ha publicat la resolución de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Cooperació Local, on es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-vos directament en format pdf aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau