S'ha publicat al BOE númer 136 de 5 de juny de 2008 la resolució amb data 20 de maig de 2008, de la Direcció General de Cooperació Local, on es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'habilitació nacional. Podeu descarregar-vos el pdf de la publicació
aquí
.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau