Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d´Administració Local-Col·legi Oficial de Barcelona, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar mitjançant carta postal a: CSITAL Barcelona; C. Girona, 48, entresol; 08010 Barcelona.

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD. Així mateix, podeu emprar el següent formulari per a la presentació de les sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició:

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau