S'han publicat els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres del Fons d'Inversió Local aprovats per la Junta Consultiva de Contractació.
Podeu descarregar els models fent clic als següents enllaços:

* Procedimiento abierto
* Procedimiento negociado con publicidad
* Procedimiento negociado sin publicidad

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau