En el BOE de data de 8 de febrer de 2006 número 33, s'ha publicat El Reial Decret 96/2006, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2006 -podeu descarregar directament aquí les pàgines referents a aquest tema-. Enguany, s'incorpora una dotació de 650 places per a les diferents sotsescales i categories de la nostra escala professional.
Amb aquesta dotació, es totalitzen 1350 places ofertades en el període 2005-2006, la qual cosa posa de relleu la orientació del MAP en relació amb la situació provocada pels interinatges.
Les ofertes de 2005 i 2006, comporten també una excel·lent oportunitat per la promoció professional en les diferents categories o subexcales i per això us animem a participar per esgotar les possibilitats de promoció que s'oferèixen.
Us detallem l'Anex IV que fa referència a les places d'Administració Local

 
 

Subescala de Secretaría, Categoría Superior .
25 plazas

Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada
50 plazas

Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría Superior
75 plazas

Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada
150 plazas

Subescala de Secretaría-Intervención
350 plazas

Total

650 plazas

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau