El proppassat  17 de gener,  a instància d’una proposta sorgida de la darrera junta del CSITAL de BCN, es va celebrar una reunió a la seu del Col·legi en la que hi varen assistir diversos interventors i tresorers pertanyents als col·legis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona,  per estudiar els diferents aspectes derivats de la problemàtica derivada de la iniciativa manifestada  per algunes entitats financeres de cobrar als ens locals pels serveis de recaptació.

Com a resultat de la reunió va sorgir la iniciativa de constituir un grup de treball que seguirà aprofundint en l'estudi  d'aquesta tema i es va elaborar el document adjunt que ha estat remés a la  Federació de Municipis de Catalunya en el qual es resumeixen els aspectes jurídics i de gestió que condicionen la iniciativa de les entitats financeres per tal que valori i  coordini amb la Federación Española de  Municipios la possibilitat d'impulsar mesures  de caràcter legislatiu adreçades a canalitzar les repercussions del cobrament dels serveis financers amb la finalitat de trobar una solució homogènia  aplicable a totes les entitats locals .

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau