El CSITAL de Barcelona organitza el proper 3 de febrer de 2017 una nova edició de la "Jornada d'actualització de l’Administració Local", donat l'èxit de participació de l’edició de l’any 2016,  

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2016 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim Local general.
  • Contractació.
  • Funció Pública.
  • Urbanisme.
  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Tributs Locals.

Destinataris: Secretaris, interventors i tresorers d'administració local. Personal dels ens locals, membres electes, advocats i professionals del dret.

Documentació : Es lliurarà una ponència escrita i en suport informàtic, que contemplarà endemés els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org (link sends e-mail) o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

Quota inscripció: 90 euros col·legiats, 120 no col·legiats.

PagamentMitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP21 i nom de l'assistent)

Coordinador curs: Isidre Martí i Sardà. Secretari General de l’Ajuntament de Badalona.

PROGRAMA :

9’00 Inscripció i recollida de la documentació.

9’10 - Inauguració de la jornada

9’15 – 10’00. NOVETATS SOBRE EL RÈGIM ECONÒMIC FINANCER, COMPTABLE I DE CONTROL  INTERN.

Ponent: Sra. Maria Petra Sáiz, Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  Presidenta del CSITAL Barcelona.

10'00 -10'45 NOVETATS SOBRE LA GESTIÓ, I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS  TRIBUTARIS DELS ENS LOCALS.

Ponent: Sra. Àngela Acín. Exgerent Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. Interventora Superior.

10'45 a 11'00  Pausa café

11'00 a 11'45 NOVETATS EN RÈGIM LOCAL GENERAL.

Ponent: Sr. Joan Anton Font. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

11'45 - 12'30  NOVETATS EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ.

Ponent: Sr. Marcel.lí Pons i Duat. Secretari General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

12'30 a 13'15 NOVETATS EN MATERIA D’URBANISME. "Pronunciaments jurisdiccionals sobre la matèria. Reflexió sobre la incidència de la Llei estatal bàsica 39/2015, d’1 d’octubre (vigent, amb matisos, des de l’1 d’octubre de 2016), Resolució de la "Dirección General de los Registros y del Notariado".

Ponent: Sr. Hèctor García Morago, Secretari d’Administració Local i Magistrat TSJC.

13’15 - 14'00 FUNCIÓ PÚBLICA: “Els efectes de les sentències del 14 de setembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les relacions no permanents del personal al servei de les entitats locals. La seva recepció pels òrgans judicials espanyols i  seu impacte sobre la pràctica de gestió”

Ponent: Sr. Joan Mauri. Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

14’15 Cloenda de la Jornada. 

Organitza:      

                                                                                       

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau