Logo IGAERecomanació tècnica de la IGAE, publicada en la Nota informativa 1/2016, relativa a la utilització del compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (pla de comptes normal) amb periodicitat mensual, mentre n o s'aprova la modificació dels Plans de comptes previstos  a les Ordres HAP/1781 i 1782/2103, de 20 de setembre.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau