El Consell de Ministres celebrat el passat 25 de novembre de 2016 va aprovar la remissió a les Corts Generals dels dos Projectes de Llei mitjançant els quals s'han de transposar a l'ordenament espanyol les tres directives comunitàries sobre contractació pública aprovades per la Unió Europea el febrer de 2014. El primer dels projectes de llei regula la contractació del sector públic en general, mentre que el segon ho fa amb les especialitats en matèria de contractació en els sectors concrets. Així, la nova Directiva de concessions s'incorpora a aquestes dues normatives sense que s'aprovi una específica en aquesta matèria.

Per a la tramitació parlamentària de tots dos projectes de llei s'ha sol·licitat el procediment d'urgència, atès que ja va finalitzar el termini màxim per a la seva transposició, el passat 18 d'abril de 2016.

Podeu consultar més informació aquí.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau