Com sou coneixedors diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014  argumentant  un error en el càlcul de l’ITE de 2014, atès que s’havia deduït de l’Impost especial  d’Hidrocarburs la devolució d’ingressos de l’Impost estatal sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cèntim sanitari”, el qual  va ser creat per la Llei 24/2011, de 27 de desembre, atès  que la Sentència del TJUE el 27/2/2014, Assumpte C-82/12, considerà que el IVMDH contravenia la directiva europea d’impostos especials.  

En relació amb aquesta qüestió, us adjuntem a nota informativa publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació financera de les entitats locals del MINHAP en la qual es dona la raó a les reclamacions de les entitats locals i en la que es posa de manifest que la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, serà objecte de revisió amb caràcter general, recollint la modificació del càlcul de l’ITE sense la deducció de les devolucions del IVMDH, que mai havien format part del càlcul de l’index d’evolució de l’ITE.

Segons la nota del MINHAP  esmentada, la revisió de la liquidació definitiva de la PTE corresponent a l’exercici 2014 es comunicarà a totes les entitats locals l’exercici 2016 i mentre que l’obligació del pagament addicional es reconeixerà  a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’exercici 2017.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau