El Consell Comarcal d’Osona conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL) van organitzar el passat 14 d'octubre una Jornada sobre El procediment administratiu electrònic: reptes i dificultats. Una setantena de persones van participar el divendres passat dia 14 d’octubre a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic.

La sessió, que van inaugurar el senyor Carles Banús, conseller delegat de Comunicació i Noves Tecnologies del Consell Comarcal, el senyor Jusèp Maria Boya, director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el senyor Joan Costa, delegat comarcal del CSITAL, va tractar aquells aspectes de la Llei 39/2015 que tenen especial incidència en l’àmbit de l’administració electrònica ja sigui des del punt de vista estricament normatiu com en la manera de procedir en la gestió documental.

En primer lloc va intervenir el senyor Roger Cots, secretari de l’Ajuntament de Gavà i vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) que va parlar, fent servir alguns símils culinaris, sobre l’expedient administratiu electrònic. En concret, va abordar els antecedents legislatius en l’àmbit de l’administració electrònica, què ha de contenir (i que no) l’expedient electrònic, pinzellades sobre gestió documental i arxiu electrònic, la tramitació simplificada, la signatura, els dret i obligacions de la ciutadania pel que fa a la relació amb les administracions, transparència, dades de caràcter personal i l’actuació administrativa automatitzada.

En segon lloc, el senyor Lluís Cermeno, arxiver, secretari de la CNAATD i coordinador de sistemes de gestió documental corporativa de la Generalitat de Catalunya, va fer una intervenció de caràcter tècnic centrada explícitament en la gestió documental i els seus aspectes normatius, tecnològics i organitzatius.

I en tercer lloc es va fer una taula rodona presidida pel president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca Tió, en que es van donar a conèixer les experiències pràctiques de diversos ens locals en l’àmbit del procediment administratiu electrònic de la mà del senyor Mario Alguacil, director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals de l’Ajuntament de sant Feliu de Llobregat, la senyora Teresa Cardellach, arxivera en Cap de l’Arxiu municipal i Registre general de l’Ajuntament de Terrassa, i el senyor Francisco Luis Muñoz Cameo, secretari General de l’Ajuntament de Roses. En les seves intervencions es va posar de manifest, entre d’altres coses, la complexitat que rau en tot aquest procés, la importància d’una bona planificació estratègica, la formació del personal, que els professionals de la gestió documental acompanyin tot aquest procés i que s’ajudi i es compti amb la complicitat de la ciutadania.

Per últim, el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca Tió, va cloure la jornada agraint als presents la seva assistència i insistint, també en qualitat de professional de la informàtica, en el fet que l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 significa un gran canvi cultural en la manera de treballar de les administracions però que, des del rigor i la transparència, no s’ha de tenir cap mena de temor en afrontar aquest repte.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau