En data 7 de març de 2016 el Consejo de Estado va publicar un dictamen en relació a l'esborrany de Reial Decret  pel qual  es regula el règim jurídic dels funcionaris d’​administració local amb habilitació de caràter nacional. Podeu consultar l'informe del Consejo de Estado aquí.
 
La  Junta General del Consell de CSITAL de Catalunya, en la reunió celebrada  el 12 de febrer de 2015, va aprovar les al·legacions a l’esborrany de Reial Decret pel qual  es regula el règim jurídic dels funcionaris d’​administració local amb habilitació de caràter nacional, les quals han estat presentades el 13 de febrer  al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Podeu consultar les al·legacions presentades aquí  

Esborrany del Reial Decret de Reglament aquí  

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau