El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques està tramitant l’Avantprojecte de llei de contractes del Sector Públic i l’Avantprojecte de llei sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, per les que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, així com la Directiva 2014/25/UE. En aquests moments, els projectes estan en exposició pública a efectes de suggeriments.

Donada la importància d’aquest norma i la incidència que té pels Secretaris, Interventors i Secretaris-interventors de les entitats locals, des de el Consell de CSITAL de Catalunya, com ja hem fet en altres projecte de Llei.

Podeu consultar aquí  les notes presentades pel CSITAL Catalunya a la FMC i que s'han remès a la Junta  Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya el passat 11 de  maig de 2015

 

 

Podeu consultar el textos normatius esmentats als enllaços següents.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau