En el DOGC, núm 6647, de 19 de juny  s’ha publicat DECRET LLEI 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen  mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local a Catalunya.

Al respecte, podeu consultar la carta que, el 9 d’abril de 2014, el Consell de CSITAL de Catalunya  va adreçar a la Vicepresidenta del Govern, Sra. Joana Ortega i al Sr. Marc Prat, Secretari General de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, en la que s’ instava al Govern a la tramitació d’una Llei extraordinària i urgent en la qual es fixés en clau estatutària la posició de la Generalitat de Catalunya per l’aplicació de l’ARSAL per evitar la inseguretat jurídica pels ens locals.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau