El  proper dimecres 6 de novembre de 2013, a les 17 hores, a la Sala de Juntes del CSITAL, els  nostres companys Manuel Monfort Pastor i Marcel·lí Pons Duat, Secretaris Generals de l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Viladecans, respectivament, tractaran La modificació i la resolució dels contractes administratius i privats en el TRLCSP, tema de gran actualitat.

El   proper conferenciant  i tema serà:

 • 11 de desembre de 2013, La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes impartit per Enric Lambies Ortín,  Director de Coordinació amb la Àrea Metropolitana i  Seguiment d'Acords Institucionals.  Ajuntament de Barcelona.

Es traslladen els debats mensuals  per  aprofundir els coneixements, preferentment,  als DIMECRES durant la primera quinzena del mes, en el mateix horari de 17h a 19 hores, aproximadament.

Per formalitzar la inscripció a la conferència  i obtenir descomptes en els preus cal omplir el formulari electrònic que trobareu aquí o al nou enllaç de Formació de la pàgina web CSITAL.

Us hi esperem!!!!

Objectiu:

Debatre mensualment un tema d'actualitat i aprofundir els coneixements assistint a les conferències que realitzaran diferents experts, col·legiats i no col·legiats, en els diferents àmbits, i, si escau, poder discutir assumptes d'interès del nostre col·lectiu, en especial.

Aquestes conferències es podrien celebrar posteriorment en les Comarques que així ho demanin.

Destinataris:

Prioritàriament Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local de Barcelona i personal de l'Administració Local. També podran assistir els Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local de Tarragona, Lleida i Girona i  personal al servei de l’Administració autonòmica i local.

Quan:

Preferentment el primer dimarts de cada mes, si és possible, en horari de 17h a 19 hores, aproximadament.

Lloc de realització:

Seu del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona, CSITAL de Barcelona. (C/Girona, 48) en la sala de Juntes que està preparada per a exposicions d'audiovisuals amb sistemes multimèdia, connexió a Internet i videoconferències.

Nombre màxim d'assistents:

El nombre màxim d'assistents serà de 40 persones. Es respectarà en tot moment el rigorós ordre d'inscripció. Es precisarà una assistència mínima a cada sessió.

 Preu conferència i packs d'oferta:

 •  Col·legiats:
  • 1 sessió: 50 euros,
  • 2 sessions: 90 euros (45 euros per sessió),
  • 3 sessions: 120 euros (40 euros per sessió),
  • Col·legiats jubilats: gratuït.
 • No col·legiats:
 • 1 sessió: 60 euros
 • 2 sessions: 110 euros (55 euros per sessió),
 • 3 sessions: 150 euros (50 euros per sessió).

  Inscripció:

  Per tal d'assistir, s'ha de tramitar la inscripció des de el formulari que trobareu aquí o bé mitjançant correu electrònic informacio@csital.org.

  El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al numero de compte: 2013-0500-11-0500869043 o mitjançant taló nominatiu a favor del CSITAL Barcelona.

  La quota d'inscripció dóna dret a assistir a LA CONFERÈNCIA-FLASH i a rebre la documentació en suport informàtic preparada pels ponents, si s'escau.

 Documentació a repartir:

 Serà enviada telemàticament dies abans de la conferència sempre que el ponent ho consideri oportú.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau