Propostes per l'Asamblea General de Salamanca

Ja podeu consultar les tres propostes que es proposaran a l'Asamblea General a Salamanca.
Les teniu disponibles aquí:

Código Ético Profesional
Libro Blanco sobre la reforma del Gobierno Local
Estatuto Básico del Empleado Público

Us agrairem que ens feu arribar el vostre parer, observacions i/o suggeriments que creieu convenients sobre per correu electrònic a la bústica col.sitb@diba.es abans de l'esmentada Asamblea

Resolució Concurs Unitàri

Al BOE número 85 publicat en data 9 d'abril de 2005, a partir de la pàgina 12.361 es publica la Resolució de 15 de març de 2005 de la Direcció General de Cooperació Local, per la que es resol el concurs unitàri de trasllats de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Podeu descarregar directament la resolució fent clic aquí.

Presentació Comptes Generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya vol aprofitar els avantatges de les tecnologies de la informació per fer més àgil i eficaç la comunicació amb les corporacions locals, els comptes de les quals està obligada a fiscalitzar per llei cada any. Per aquest motiu, a partir d’aquest any la Sindicatura ha inclòs a la seva web institucional el recordatori sobre l’inici del procés d’elaboració del compte general, que fins ara enviava per carta tots els anys a començaments de març a cadascun dels ens locals de Catalunya.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau