OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2005. Convocades 700 places per totes les Sots-Escales i Categories

Us preguem la màxima publicitat i difusió d'aquesta important convocatòria de plaçes, amb les quals es pretèn resoldre les mancances que avui afecten a un nombre important de plaçes de Catalunya i es posa a l'abast dels procediments ordinaris la seva cobertura minimitzant l'impacte dels sistemes de provissió residual com els interinatges que afecte negativament la nostra professió.
Així doncs, en el Botlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte, 15 d'octubre de 2005, s'han publicat les següents i adjuntes òrdres de convocatòria:

Assemblela General 2005. 16 de desembre a Vic.

Aquest any cel·lebrarem la nostra Assemblea anual a la ciutat de Vic, el proper dia 16 de desembre de 2005. En la programació que en els propers dies et farem arribar s'inclou una proposta de declaració sobre el nostre estatut professional que permetrà oferir a totes les institucions la nostra visió de la professió davant el repte que suposa una nova Llei del Govern i Administració Local anunciada com a avantprojecte per a les dates en les quals cel.lebrarem la nostra Assemblea.

Jornades de Formació per a Secretaris, Interventors i Tresorers

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) conjuntament amb CSITAL està organitzant una sèrie de Jornades de Formació adreçades als responsables de Secretaria, Intervenció i Tresoreria Municipal. Aquestes jornades seran impartides per diferents companys professionals procedents de diverses administracions. Per tal de facilitar les jornades, s'ha procurat realitzar una oferta prou distribuïda geogràficament en el territori, amb la finalitat que cadascú s'inscrigui en la que més li convingui i millor pugui combinar.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau