Integració Grup A)

Us informem que podeu consultar aquí la resolució del 17 d'octubre, del INAP, on queda establerta la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos dins del Concurs per a la Integració dels Funcionaris que pertanyen a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionaris d'administració Local de caràcter Nacional
Així mateix, ja podeu consultar tres llistes:
+ Llista d'admesos
+ Llista d'exempts de presentar memòria
+ Llista d'exclosos

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau