Admessos i exclossos

El 02 de gener de 2006 es vàren publicar al BOE les resolucions definitives amb lel llistat d'admesos i exclossos, la composició dels tribunals i dates i lloc de realització del primer exercici en els procediments selectius corresponents a la Oferta d'Ocupació Pública de 2005. Les resolucions literals són les següents (fent clic a cadascuna d'elles podreu descarregar el fitxer .pdf amb la informació detallada:

Admesos i Exclosos Integració Grup A

En el BOE del 29 de novembre de 2005, s'ha publicat la resolució de 10 de novembre de 2005 del INAP, on queden establertes la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos i la relació d'aspirants que han quedat exents de la realització de la memòria en el concurs de integració dels Funcionaris que pertanyen a la Sub-escala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionaris d'Adminsitració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Podeu descarregar la llista d'admesos directament aquí i la llista d'exclosos directament d'aquí.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau