Integració Grup A)

Us informem que podeu consultar aquí la resolució del 17 d'octubre, del INAP, on queda establerta la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos dins del Concurs per a la Integració dels Funcionaris que pertanyen a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de Funcionaris d'administració Local de caràcter Nacional
Així mateix, ja podeu consultar tres llistes:
+ Llista d'admesos
+ Llista d'exempts de presentar memòria
+ Llista d'exclosos

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2005. Convocades 700 places per totes les Sots-Escales i Categories

Us preguem la màxima publicitat i difusió d'aquesta important convocatòria de plaçes, amb les quals es pretèn resoldre les mancances que avui afecten a un nombre important de plaçes de Catalunya i es posa a l'abast dels procediments ordinaris la seva cobertura minimitzant l'impacte dels sistemes de provissió residual com els interinatges que afecte negativament la nostra professió.
Així doncs, en el Botlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte, 15 d'octubre de 2005, s'han publicat les següents i adjuntes òrdres de convocatòria:

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau