Oferta Ocupació Pública 2006

En el BOE de data de 8 de febrer de 2006 número 33, s'ha publicat El Reial Decret 96/2006, de 3 de febrer, pel qual s'aprova la Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2006 -podeu descarregar directament aquí les pàgines referents a aquest tema-. Enguany, s'incorpora una dotació de 650 places per a les diferents sotsescales i categories de la nostra escala professional.
Amb aquesta dotació, es totalitzen 1350 places ofertades en el període 2005-2006, la qual cosa posa de relleu la orientació del MAP en relació amb la situació provocada pels interinatges.

Integració grup A)

Fonts procedents del INAP, ens informen que el curs selectiu de formació del Concurs d’Integració en el Grup A), tindrà lloc mitjançant el desenvolupament d’un curs selectiu de formació durant un mes, a raó d’un mòdul setmanal sobre un total de quatre. Aquest curs, es seguirà únicament per mitjans telemàtics.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau