Concurs Unitari

S'ha publicat al BOE del 23 de novembre de 2006, la resolució de 31 d'octubre de 2006, de la Direcció General de Cooperació Local, per on es convoca el Concurs Unitàri per la provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris d'administració Local amb habilitació de caràcter nacional. El podeu descarregar directament d'aquí en format pdf.

Oferta d'Ocupació Pública 2006

En el BOE del 13 de novembre, s'ha publicat la convocatòria d'oferta pública 2006 de càrrecs per l'Administració Pública Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-vos directament les tres convocatòries en format pdf:

Secretaría-intervención.
Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
Secretaría, categoría de entrada.

Jornades de Formació a Girona

Del 3 al 15 de novembre s'estan realitzant unes jornades de formació organitzades per la Diputació de Girona, la xarxa de Tributs i amb la col·laboració de lla Universitat de Girona i el Consell de Col·legis de Catalunya. Les jornades tenen el títol de "Les funcions de la Intervenció General de les Administracions Locals: La Funció Comptable i la Funció de Control Intern " i podeu descarregar-vos el programa aqui.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau