Esborrany de llei de l'accés electrònic a l'Administració Pública

A finals d'octubre, es va presentar al Consell de Ministres un informe sobre la futura Llei per a l'Accès Electrònic dels ciutadans a les Administracions Públiques així com una radiografia sobre l'ús d'aquests serveis a les nostres Administracions.
La llei, tindrà per objectiu garantir el dret dels ciutadans a poder establir les comunicacions amb les Administracions Públiques telemàticament, i definir les obligacions que tindrà que assolir el sector públic per poder garantir els nous drets electrònics.

Jornada sobre la Nova Llei de Contractes en el Sector Públic

La Secretaria Facultat de Dret d'ESADE prepara unes jornades per al 16 de novembre sota el títol de La Nueva Ley de Contratos del Sector Público. La jornada es realitzarà de 9.00h a 17.45 a l'auditori ESADE a Barcelona.
Podeu descarregar-vos el programa de la jornada aquí i formalitzar la inscripció a la mateixa aquí

Propostes d'esmena del FEMP al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic

A principis del mes d'octubre, la la FEMP ha redactat una proposta d'esmenes en relació a la Disposició Adicional 1a del Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic que en aquests moments es tramita al Congrès dels Diputats. Podeu descarregar-la en format pdf aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau