Convocatòria d'eleccions CSITAL Barcelona 2018

Ens complau comunicar‑te que la Junta de Govern en sessió de 21 de març de 2018, ha acordat convocar Eleccions per a la seva renovació, de conformitat amb el que disposen els vigents estatuts col·legials.

El calendari electoral aprovat preveu com a data de publicació de la convocatòria al DOGC el proper dia 17 d'abril d'enguany, i el termini de presentació de candidatures es de quinze dies hàbils comptadors del següent al de l'esmentada publicació. Aquest calendari és el calendari aprovat:

Vacant de Secretaria Intervenció a l'Ajuntament de la la Pobla de Lillet

S'han posat en contacte amb el CSITAL Barcelona des de l'Alcaldia de la l'Ajuntament de la Pobla de Lillet perquè donem difusió a la vacant següent:

Lloc de treball a ocupar la plaça de Secretari/a – Interventor/a

La jornada de treball serà complerta

La categoria del lloc de treball serà A1 amb complement de destí 26 (1338,57 €)

Les persones de contacte haurien de contactar amb l'Alcalde Sr. Vicenç Linares i Clota. (938236011)

La Junta CSITAL Barcelona

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau