Novetats sobre l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

S'ha publicat el 21 de febrer de 2006 al BOCG (Botlletí Oficial de les Corts Generals del Senat) dues publicacions referents a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

BOCG, serie II del Senado, número 85(c) amb data 21/02/2007.
Proyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. Propuestas de veto.
Descarregar.

BOCG, serie II del Senado, número 85(d) amb data 21/02/2007.
Proyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. Enmiendas.
Descarregar

Les contribucions especials, quotes urbanístiques i l'IVA

La Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de la Delegació de l'Agència Tributària a Girona i del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, s'organitza una jornes jornades amb el títol: "Les contribucions especials, quotes urbanístiques i l'IVA" que tindran lloc els 20 i 22 de març de 2007, de 8.15 a 14.15h a l'Hotel Carelmany (Pl Miquel Santaló, 1) de Girona.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau