Proposta de decret sobre FHE

La  DGAL ha elaborat un primer esborrany de proposta de Decret de Règim Jurídic i Provisió de Llocs de Treball de FHE que ha estat lliurat a la FMC, ACM i Consell de Col·legis de SITAL de Catalunya per presentar propostes de millora fins al dia 11 de febrer de 2008. Per consultar l’esborrany fer click aquí. El Consell de Col·legis, una vegada presentades les esmenes per cadascun dels col·legis territorials ha elaborat un primer informe que podeu consultar aquí i que ha estat tramès a la DGAL.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau