Sessió especial del Seminari de Dret Local de la FMC: Llei de contractes

El CSITAL Catalunya ha participat en la inauguració de la sessió especial del Seminari de Dret Local de l'FMC: La nova Llei de contractes del sector públic amb el seu president Xavier Amor i el secretari general Juan Ignacio Soto.

Dins del programa de la sessió, M. Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL de Catalunya. ha desenvolupat la ponència "El nou règim de fiscalització i control financer de la contractació pública."

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau