oct.
25
octubre 25, 7:15 pm
Lloc

Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

Seminari sobre la transparència en els contractes de crèdit hipotecari

Registradors de Catalunya

Lloc

Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

PONENTS:

Sra. Inmaculada Barral Viñals. Professora titular acreditada. Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Vicepresidenta de la Secció de Consum de l’ICAB.

Condicions generals, clàusules abusives i la transparència bancària: ¿què hem après de la crisi hipotecària?

Sr. Francisco Javier Orduña Moreno.

Magistrat del Tribunal Suprem.

La transparència com a valor jurídic:
La seva incidència en la contractació en massa.

COL·LOQUI:
Moderador: Sr. Rafael Arnáiz Ramos. Director del SERC.

Lloc: Saló d’Actes del Deganat Autonòmic
dels Registradors de Catalunya.
c/ Joan Miró 19-21, planta baixa, 08005 - Barcelona.

Documents i recursos

Informació de contacte

Col·legi de Registradors de Catalunya

Poden inscriure’s a través de:

Servei d’Estudis Registrals de Catalunya
Atenció: Elisabeth Pursals Pérez // Telèfon 93 225 26 11Adreça electrònica: secretariacer.catalunya@registradores.org

L’assistència és gratuïta. Es prega confirmació.

El termini màxim d’inscripció és fins el 10 d’octubre 2018.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau