abr.
26
abril 26, 9:00 am
Lloc

Sala de la Diputació de Lleida c. Carme 1.

El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i que va entrar en vigor el dia 18 de març, introdueix tot un seguit de novetats respecte a la normativa vigent fins el moment. 

JORNADES DESCENTRALITZADES RD FHN

 

Província Data Inscripcions  Programa
LLEIDA 26 d'abril

 INSCRIPCIONS DE LLEIDA

Lleida

 

Destinataris: Preferentment, secretaris, interventors i tresorers de les corporacions locals.

Documentació: Es lliuraran les presentacions realitzades pels ponents.

Sessions  gratuïtes.

Lloc

Sala de la Diputació de Lleida c. Carme 1.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau