Vallès Oriental

 El passat dia 30 de juny es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència de dotze companys i companyes, dependències anomenades Cases dels Mestres, de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sota el següent ordre del dia:

  1. 13:30 Rebuda a les dependències de l’Ajuntament de caldes.
  2. 13:45 Resum de la sessió d’17 de gener.
  3. 13:50 reglament de control intern.        
  4. 14:10 subvencions en espècie.
  5. 14:20 consorci Montserrat Montero.
  6. 14:30 informació col·legial
  7. 14:45 Precs i preguntes.
  8. 15:00 Trasllat fins al restaurant per al dinar de germanor.

Vam començar, malgrat que amb una mica de retard amb  la presentació de l’ordre del dia de la sessió i al comentari sobre l’última sessió de la qual s’havia tramés còpia a tots els col·legiats, no es va fer cap comentari sobre aquesta.

Objecte desconegutEn aquesta sessió es van fer comentaris sobre les notes més importants del nou Reglament que regula el control intern de les corporacions locals, el què va significar una intensa aportació d’experiències i situacions que caldrà resoldre per part dels habilitats; amb comentaris força interessants i exemples sobre el què realitzem dins d’aquest àmbit i el què caldrà portar a terme ara.

A petició d’alguns habilitats es va fer una referència a les implicacions i obligacions de retre informació sobre les subvencions en espècie, i en concret per a la tramesa d’informació a la BDNS i també a l’agència tributària; també es va fer un breu comentari sobre la història recent del Consorci Montserrat Montero, donat el fet que el Consell Comarcal del Vallès Oriental havia instat la firma de convenis i aportacions dels municipis de la comarca per finançar part del servei realitzat.

La sessió va tenir un apartat reservat per a l’activitat del Col·legi  amb la informació dels acords presos en les dues últimes sessions de la Junta., malgrat que de forma molt succinta, ja que no havia temps per més.

La sessió de treball va tenir un horari aproximat de 13:50 a 15:00, a l’acabament de l’acte els presents van anar a un restaurant fora del nucli de Caldes per al dinar protocol·lari, en el qual es va decidir que la propera sessió completa tindria lloc al municipi de l’Ametlla del Vallès el mes de setembre, cap a finals de mes, malgrat que caldrà concretar el dia.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau