Us remetem l’acord signat el dimecres 29 de març, entre el ministre d’Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, UGT i CSIF per la  millora de l’ocupació pública, en el marc de la Taula General de Negociació de les Administracions Públiques (AAPP) i els processos de negociació relatius al conjunt del personal al servei de les AAPP espanyoles.

L’acord afecta a:

  1. L’oferta d’ocupació pública, la distribució de la taxa de reposició d’efectius i la inclusió de nous sector prioritaris
  2. La inclusió de mesures per la  reducció d’ocupació temporal  i el reforçament de l’estabilitat de les plantilles dels  serveis públics essencials.
  3. La constitució de grups de treball en matèria d’ocupació pública.
  4. La incorporació de les mesures acordades en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2017 a tramitar per les Corts Generals.

Per més informació (link FMC) http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=21547&id2=2&idc=1

La Junta del CSITAL de Catalunya.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau