El passat dia 27 de gener es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència d’una dotzena de companys i companyes, a les dependències de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, de forma prèvia a la sessió es va fer un homenatge a en Ramon Oriol, jubilat l’any passat, i que va assistir a la reunió i al dinar al final de la sessió.

Trobada Comarcal del Vallès.

En aquesta sessió es ve comentar la incidència i conseqüències de les reclamacions de les entitats financeres per al cobrament dels serveis que realitzen com a col·laboradores de la recaptació municipal, malgrat que de forma marginal en la major part dels municipis ja que la majoria han delegat aquestes funcions a la Diputació de Barcelona. La sessió va tenir un apartat reservat per a l’activitat del Col·legi  amb la informació dels acords presos en l’última sessió de la Junta i els acords corresponents a  l’Assemblea de Manresa, comentant el pressupost i les inversions que es preveuen portar a terme. En el torn de paraules es va parlar de la comunicació feta per part del Consorci de Residus per a comunicar que deixava en aquest exercici 2017, sense més dilació, de gestionar els pagaments de les deixalles portades a Mataró. També es va comentar la possibilitat de realitzar les sessions en un altres horari. A l’acabament de l’acte els presents van anar a un restaurant a les afores del municipi per al dinar protocol·lari, en el qual es va decidir que la propera sessió tindria lloc al municipi de Caldes de Montbui al mes de maig, el dia serà escollit entre els col·legiats de la comarca. També es va comentar la possibilitat el mes vinent o al inici de març d’un dinar més lúdic a Cànoves a un altre restaurant d’interès.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau