Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

[2017.01.19] Aplicació de captura dels pressupostos 2017 de les EE. LL. i Guia per a la comunicació de la informació.

Fins el dia 4 de març es podrà comunicar la informació corresponent als Pressupostos i / o estats financers inicials esmentats en l'article 15.3 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera "

    [2017.01.18] Oberta l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2016 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local ) fins 31 març 2017 a les 24:00. L'ACCÉS A AQUESTA APLICACIÓ ES REALITZA A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE L'CIRLOCAL. També està disponible la guia per a la comunicació de la informació

La Junta CSITAL Catalunya

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau