Al BOE de 30 de desembre de 2017 s'ha publicat l' Ordre HFP / 1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

El primer dels títols, dividit en tres preceptes, detalla les normes generals en relació amb l'elegibilitat de les despeses; s'enumeren les despeses que no són subvencionables pel FEDER i s'estableixen les condicions específiques relatives a les despeses subvencionables en funció de la seva ubicació.
El segon dels títols, que consta d'onze normes, es refereix a les normes aplicables a les subvencions i assistència reemborsable. Com a novetats més significatives introduïdes en la nova regulació poden destacar-se els apartats relatius als costos de personal, les contribucions en espècie i la regulació dels denominats «costos simplificats».

La Junta CSITAL Catalunya

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau